Regulamin Pobytu

Regulamin Pobytu Gospodarstwo Agroturystyczne Zielony Kot 

Pobyt w naszej bazie noclegowej jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją poniższego regulaminu.

§1
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% kwoty najmu za cały okres pobytu w terminie określonym przez osobę przyjmującą rezerwację. W przypadku rezygnacji z wypoczynku zadatek nie ulega zwrotowi. 

W dniu przyjazdu pobierana jest cała kwota od Gościa za pobyt, pomniejszona o wpłacony zadatek. Gość zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty należności, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Gościa, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

§ 2
Formalności związane z meldunkiem dokonuje się w dniu przyjazdu. 

§ 3
Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym i do użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 4
Doba noclegowa zaczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i trwa  do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Zmiana godzin wyjazdu i przyjazdu wyłącznie po uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.
Przedłużenie godzin pobytu bez uzgodnienia skutkuje opłatą za dzień pobytu, zgodnie z cennikiem bez upustów i promocji.

§ 5
Na terenie całego gospodarstwa agroturystycznego obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 7:00.

§ 6
Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy do swoich pokoi, które zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

§ 7
W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w zajmowanych pomieszczeniach. Nadmierne zanieczyszczenie pomieszczeń będzie skutkowało dodatkowymi opłatami. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju i skali zanieczyszczeń.

§ 8
Gość ponosi  odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. dzieci). Szkody powinny być zgłaszane gospodarzowi. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości ( w tym utracone korzyści) za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

§ 9
Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Przy wychodzeniu z kwatery prosimy obowiązkowo zamykać drzwi na klucz.

§ 10
Gość nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób traktując je jako swoich gości.

§ 11
Za pobyt dzieci i osób niepełnoletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

§ 12
Na terenie całego obiektu  obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Wyjątkiem jest miejsce wyznaczone przez gospodarzy na zewnątrz budynku. Za złamanie zakazu zostanie naliczona opłata za dodatkowe sprzątanie w/w 300 zł.

§ 13
Zezwalamy na pobyt w naszym obiekcie zwierząt domowych po uiszczeniu opłaty i wcześniejszym ustaleniu tego z gospodarzem. Właściciele zobowiązani są do sprzątania nieczystości po swoim czworonogu.

§ 14
Opłata za  zamówiony ,lecz nie wykorzystany posiłek nie jest zwracana.

§ 15
Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

§ 16
Goście korzystający z usług Gospodarstwa Zielony Kot zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do poleceń gospodarzy.

§ 17
Wynajmując obiekt, Gość równocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym Zielony Kot i akceptuje go w całości.

§ 18
Wszystkie sprawy nieuregulowane w regulaminie podlegają regulacjom obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.

Życzymy miłego pobytu      

Secured By miniOrange